Stocks-FRE.DE-Fresenius SE & Co KGaA

FRE.DE Fresenius SE & Co KGaA

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Fresenius SE & Co KGaAs inntekter increased per 8.85% og utgjorde 40.84B. Nettoinntekt decreased per 24.90% til 2.12B. Netto aktiva increased per 10.00% til 32.22B og EPS decreased fra 3.26 til 2.44.
FRE.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
24.21%
Netto fortjenestemargin
4.58%
Driftsmargin
6.34%
Avkastning
4.17%