Stocks-G24.DE-Scout24 AG

G24.DE Scout24 AG

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Scout24 AGs inntekter increased per 15.04% og utgjorde 447.50M. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
G24.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
58.74%
Netto fortjenestemargin
24.50%
Driftsmargin
44.98%
Avkastning
5.04%