Stocks-GBLB.BR-Groupe Bruxelles Lambert

GBLB.BR Groupe Bruxelles Lambert

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Groupe Bruxelles Lamberts inntekter increased per 10.22% og utgjorde 8.35B. Nettoinntekt decreased per 217.25% til -509.80M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 1.83 til -3.99.
GBLB.BRs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
63.66%
Netto fortjenestemargin
3.53%
Driftsmargin
6.90%
Avkastning
0.59%