Stocks-GETY-Getty Images Holdings Inc

GETY Getty Images Holdings Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Getty Images Holdings Incs inntekter increased per 0.82% og utgjorde 926.24M. Nettoinntekt decreased per 166.14% til -77.64M. Netto aktiva increased per 53.38% til 593.05M og EPS decreased fra 0.23 til -0.53.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
63.79%
Netto fortjenestemargin
1.46%
Driftsmargin
20.48%
Avkastning
-1.37%