Stocks-GILD-Gilead Sciences Inc

GILD Gilead Sciences Inc

77.72 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Gilead Sciences Incs inntekter decreased per 0.09% og utgjorde 27.28B. Nettoinntekt decreased per 26.37% til 4.57B. Netto aktiva increased per 0.69% til 21.21B og EPS decreased fra 4.93 til 3.64.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning