Stocks-GN.CO-GN Store Nord A/S

GN.CO GN Store Nord A/S

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: GN Store Nord A/Ss inntekter increased per 18.66% og utgjorde 18.69B. Nettoinntekt decreased per 68.16% til 570.00M. Netto aktiva increased per 9.17% til 6.80B og EPS decreased fra 13.49 til 3.99.
GN.COs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
47.21%
Netto fortjenestemargin
8.71%
Driftsmargin
6.81%
Avkastning
9.90%