Stocks-GNFT.PA-Genfit

GNFT.PA Genfit

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Genfits inntekter decreased per 74.77% og utgjorde 20.20M. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
GNFT.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
-3,369.05%
Driftsmargin
-171.55%
Avkastning
-16.39%