Stocks-GRG.L-Greggs PLC

GRG.L Greggs PLC

2654.01 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Greggs PLCs inntekter increased per 22.99% og utgjorde 1.51B. Nettoinntekt decreased per NaN til 120.30M. Netto aktiva decreased per NaN til 446.00M og EPS decreased fra N/A til 1.18.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning