Stocks-HAIN-Hain Celestial

HAIN Hain Celestial

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/6/2023: Hain Celestials inntekter decreased per 5.03% og utgjorde 1.80B. Nettoinntekt decreased per 249.65% til -116.54M. Netto aktiva decreased per 6.03% til 1.02B og EPS decreased fra 0.83 til -1.30.
HAINs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
21.14%
Netto fortjenestemargin
-0.06%
Driftsmargin
4.87%
Avkastning
0.05%