Stocks-HES-Hess Corp

HES Hess Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Hess Corps inntekter decreased per 7.18% og utgjorde 10.51B. Nettoinntekt decreased per 32.48% til 1.74B. Netto aktiva increased per 11.35% til 9.60B og EPS decreased fra 7.18 til 4.49.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning