Stocks-HIW-Highwoods Properties Inc

HIW Highwoods Properties Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Highwoods Properties Incs inntekter increased per 9.62% og utgjorde 839.79M. Nettoinntekt decreased per 48.37% til 163.96M. Netto aktiva decreased per 1.77% til 2.56B og EPS decreased fra 2.98 til 1.49.
HIWs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
32.93%
Netto fortjenestemargin
30.79%
Driftsmargin
28.21%
Avkastning
4.72%