Stocks-HON-Honeywell International Inc

HON Honeywell International Inc

193.64 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Honeywell International Incs inntekter increased per 3.37% og utgjorde 36.66B. Nettoinntekt increased per 14.19% til 5.67B. Netto aktiva decreased per 5.11% til 16.44B og EPS increased fra 7.27 til 8.47.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning