Stocks-HPQ-Hewlett Packard

HPQ Hewlett Packard

28.29 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/10/2023: Hewlett Packards inntekter decreased per 14.74% og utgjorde 53.70B. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 3.05 til 3.26.
HPQs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
20.78%
Netto fortjenestemargin
6.39%
Driftsmargin
7.82%
Avkastning
68.58%