Stocks-HTZ-Hertz Global Holdings Inc

HTZ Hertz Global Holdings Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Hertz Global Holdings Incs inntekter increased per 18.39% og utgjorde 8.69B. Nettoinntekt increased per 464.11% til 2.06B. Netto aktiva decreased per NaN til 2.65B og EPS decreased fra N/A til 3.36.
HTZs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
23.56%
Netto fortjenestemargin
-1.12%
Driftsmargin
13.33%
Avkastning
-3.64%