Stocks-ICAD.PA-Icade SA

ICAD.PA Icade SA

44.37 -1.69 (-3.67%)
Priser fra Xignite, i EUR Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2012, var Icade SAs inntekter decreased per NaN og utgjorde 0.00. Nettoinntekt decreased per NaN til 0.00. Netto aktiva decreased per NaN til 2.96B og EPS decreased fra N/A til N/A.
ICAD.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
41.74%
Netto fortjenestemargin
12.07%
Driftsmargin
32.04%
Avkastning
1.81%