Stocks-IDR.MC-Indra Sistemas SA

IDR.MC Indra Sistemas SA

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Indra Sistemas SAs inntekter increased per 13.60% og utgjorde 3.85B. Nettoinntekt increased per 20.27% til 175.60M. Netto aktiva increased per 18.62% til 1.03B og EPS increased fra 0.74 til 0.89.
IDR.MCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
6.08%
Netto fortjenestemargin
2.58%
Driftsmargin
7.75%
Avkastning
4.57%