Stocks-IFF-International Flavors & Fragra

IFF International Flavors & Fragra

69.10 1.57 (2.32%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: International Flavors & Fragras inntekter increased per 6.73% og utgjorde 12.44B. Nettoinntekt decreased per 758.06% til -1.84B. Netto aktiva decreased per 16.16% til 17.79B og EPS decreased fra 1.10 til -7.23.
IFFs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
25.84%
Netto fortjenestemargin
2.33%
Driftsmargin
7.02%
Avkastning
1.06%