Stocks-INTU-Intuit Corp

INTU Intuit Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/7/2023: Intuit Corps inntekter increased per 12.90% og utgjorde 14.37B. Nettoinntekt increased per 15.39% til 2.38B. Netto aktiva increased per 5.04% til 17.27B og EPS increased fra 7.28 til 8.42.
INTUs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
74.85%
Netto fortjenestemargin
20.19%
Driftsmargin
22.86%
Avkastning
19.62%