Stocks-IP.MI-Interpump Group

IP.MI Interpump Group

44.05 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Interpump Groups inntekter increased per 29.53% og utgjorde 2.08B. Nettoinntekt increased per 35.73% til 269.57M. Netto aktiva increased per 16.88% til 1.57B og EPS decreased fra 1.81 til N/A.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning