Stocks-IRE.MI-Iren

IRE.MI Iren

1.871 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Irens inntekter increased per 58.04% og utgjorde 7.63B. Nettoinntekt decreased per 19.05% til 269.95M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
IRE.MIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
6.45%
Netto fortjenestemargin
5.33%
Driftsmargin
7.04%
Avkastning
4.11%