Stocks-ITX.MC-Industria de Diseno Textil SA

ITX.MC Industria de Diseno Textil SA

35.94 0.23 (0.64%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: Industria de Diseno Textil SAs inntekter increased per 17.51% og utgjorde 32.57B. Nettoinntekt increased per 27.60% til 4.15B. Netto aktiva increased per 8.09% til 17.03B og EPS decreased fra N/A til N/A.
ITX.MCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
48.45%
Netto fortjenestemargin
11.17%
Driftsmargin
18.27%
Avkastning
16.67%