Stocks-JACK-Jack in the Box Inc

JACK Jack in the Box Inc

76.50 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2023: Jack in the Box Incs inntekter increased per 15.27% og utgjorde 1.69B. Nettoinntekt increased per 12.99% til 130.83M. Netto aktiva increased per 2.43% til -718.33M og EPS increased fra 5.45 til 6.30.
JACKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
26.35%
Netto fortjenestemargin
9.70%
Driftsmargin
16.13%
Avkastning
9.55%