Stocks-JAZZ-Jazz Pharmaceuticals

JAZZ Jazz Pharmaceuticals

124.71 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Jazz Pharmaceuticalss inntekter increased per 18.26% og utgjorde 3.66B. Nettoinntekt increased per 32.03% til -224.06M. Netto aktiva decreased per 22.18% til 3.09B og EPS increased fra -5.52 til -3.58.
JAZZs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
71.28%
Netto fortjenestemargin
4.38%
Driftsmargin
14.99%
Avkastning
2.31%