Stocks-JDW.L-J D Wetherspoon PLC

JDW.L J D Wetherspoon PLC

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/7/2023: J D Wetherspoon PLCs inntekter increased per 10.60% og utgjorde 1.93B. Nettoinntekt increased per 209.27% til 59.59M. Netto aktiva decreased per NaN til 399.46M og EPS decreased fra N/A til 0.46.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning