Stocks-KBR-KBR Inc

KBR KBR Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: KBR Incs inntekter decreased per 10.56% og utgjorde 6.56B. Nettoinntekt increased per 638.46% til 192.00M. Netto aktiva decreased per 4.06% til 1.63B og EPS increased fra 0.12 til 1.26.
KBRs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
13.84%
Netto fortjenestemargin
1.40%
Driftsmargin
6.89%
Avkastning
2.69%