Stocks-KD-Kyndryl Holdings Inc

KD Kyndryl Holdings Inc

16.19 0.24 (1.50%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/3/2023: Kyndryl Holdings Incs inntekter decreased per 8.74% og utgjorde 17.03B. Nettoinntekt increased per 40.75% til -1.37B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra -10.35 til -6.06.
KDs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
15.69%
Netto fortjenestemargin
-8.01%
Driftsmargin
-1.67%
Avkastning
-27.11%