Stocks-KGC-Kinross Gold Corp

KGC Kinross Gold Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Kinross Gold Corps inntekter decreased per 7.36% og utgjorde 3.46B. Nettoinntekt decreased per 86.01% til 30.60M. Netto aktiva decreased per 11.54% til 5.88B og EPS decreased fra 0.17 til -0.47.
KGCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
15.16%
Netto fortjenestemargin
13.05%
Driftsmargin
9.93%
Avkastning
6.66%