Stocks-KMI-Kinder Morgan Inc

KMI Kinder Morgan Inc

17.31 0.15 (0.87%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Kinder Morgan Incs inntekter increased per 15.59% og utgjorde 19.20B. Nettoinntekt increased per 41.89% til 2.63B. Netto aktiva increased per 0.60% til 32.11B og EPS increased fra 0.78 til 1.12.
KMIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
26.84%
Netto fortjenestemargin
10.35%
Driftsmargin
20.13%
Avkastning
2.59%