Stocks-LILA-Liberty Latin America Ltd.

LILA Liberty Latin America Ltd.

6.59 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Liberty Latin America Ltd.s inntekter increased per 0.34% og utgjorde 4.82B. Nettoinntekt increased per 58.80% til -201.90M. Netto aktiva decreased per 11.92% til 2.57B og EPS increased fra -1.89 til -0.79.
LILAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
50.09%
Netto fortjenestemargin
-8.23%
Driftsmargin
14.18%
Avkastning
-3.34%