Stocks-LIN-Linde PLC

LIN Linde PLC

389.80 4.65 (1.21%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Linde PLCs inntekter increased per 8.47% og utgjorde 33.40B. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 7.33 til 8.23.
LINs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
35.92%
Netto fortjenestemargin
14.11%
Driftsmargin
25.69%
Avkastning
5.82%