Stocks-LLOY.L-Lloyd's Banking Group PLC

LLOY.L Lloyd's Banking Group PLC

41.8621 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Lloyd's Banking Group PLCs inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt decreased per 6.21% til 5.12B. Netto aktiva decreased per 10.63% til 42.22B og EPS decreased fra 0.08 til 0.07.
LLOY.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
10.34%
Driftsmargin
33.21%
Avkastning
2.53%