Stocks-LMND-Lemonade Inc.

LMND Lemonade Inc.

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Lemonade Inc.s inntekter increased per 130.66% og utgjorde 192.60M. Nettoinntekt decreased per 23.41% til -297.80M. Netto aktiva decreased per 12.28% til 866.80M og EPS decreased fra -3.94 til -4.59.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning