Stocks-LMT-Lockheed Martin Corporation

LMT Lockheed Martin Corporation

474.54 6.64 (1.42%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Lockheed Martin Corporations inntekter increased per 14.52% og utgjorde 18.99B. Nettoinntekt increased per 7.54% til 1.91B. Netto aktiva decreased per 22.56% til 9.27B og EPS increased fra 6.71 til 7.40.
LMTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
12.68%
Netto fortjenestemargin
9.69%
Driftsmargin
12.68%
Avkastning
32.54%