Stocks-LOVE-The Lovesac Company

LOVE The Lovesac Company

22.15 0.37 (1.70%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: The Lovesac Companys inntekter increased per 30.77% og utgjorde 651.55M. Nettoinntekt decreased per 38.47% til 28.24M. Netto aktiva decreased per NaN til 193.26M og EPS decreased fra N/A til 1.77.
LOVEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
51.17%
Netto fortjenestemargin
1.52%
Driftsmargin
4.60%
Avkastning
3.00%