Stocks-LXS.DE-LANXESS

LXS.DE LANXESS

34.65 -0.81 (-2.28%)
Priser fra Xignite, i EUR Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 30/9/2022, var LANXESSs inntekter increased per 9.30% og utgjorde 2.19B. Nettoinntekt increased per 77.08% til 85.00M. Netto aktiva decreased per NaN til 4.87B og EPS decreased fra N/A til 0.93.
LXS.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
23.44%
Netto fortjenestemargin
6.01%
Driftsmargin
6.01%
Avkastning
7.11%