Stocks-LYG-Lloyds Banking Group PLC

LYG Lloyds Banking Group PLC

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Lloyds Banking Group PLCs inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt decreased per 16.00% til 6.30B. Netto aktiva decreased per 20.63% til 50.79B og EPS decreased fra 0.41 til 0.36.
LYGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
10.34%
Driftsmargin
33.22%
Avkastning
2.55%