Stocks-MAB.L-Mitchells & Butlers PLC

MAB.L Mitchells & Butlers PLC

226.66 4.59 (2.07%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2022: Mitchells & Butlers PLCs inntekter increased per 107.32% og utgjorde 2.21B. Nettoinntekt increased per 120.00% til 13.00M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra -0.11 til N/A.
MAB.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
9.40%
Netto fortjenestemargin
-0.38%
Driftsmargin
9.40%
Avkastning
0.52%