Stocks-MHK-Mohawk Industries Inc

MHK Mohawk Industries Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Mohawk Industries Incs inntekter increased per 4.79% og utgjorde 11.74B. Nettoinntekt decreased per 97.51% til 25.78M. Netto aktiva decreased per 4.87% til 8.02B og EPS decreased fra 14.94 til 0.39.
MHKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
24.70%
Netto fortjenestemargin
5.58%
Driftsmargin
5.83%
Avkastning
5.58%