Stocks-ML.PA-Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA

ML.PA Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA

30.810 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCAs inntekter increased per 20.15% og utgjorde 28.59B. Nettoinntekt increased per 8.89% til 2.01B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
ML.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
26.17%
Netto fortjenestemargin
6.25%
Driftsmargin
11.88%
Avkastning
7.48%