Stocks-MMT.PA-Metropole Television SA

MMT.PA Metropole Television SA

12.54 0.13 (1.05%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Metropole Television SAs inntekter decreased per 2.41% og utgjorde 1.36B. Nettoinntekt decreased per 40.92% til 165.90M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
MMT.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
25.44%
Netto fortjenestemargin
15.60%
Driftsmargin
21.93%
Avkastning
19.35%