Stocks-MMYT-Makemytrip

MMYT Makemytrip

56.90 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/3/2023: Makemytrips inntekter increased per 95.13% og utgjorde 593.04M. Nettoinntekt increased per 75.49% til -11.17M. Netto aktiva decreased per 2.28% til 876.06M og EPS increased fra -0.42 til -0.10.
MMYTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
49.15%
Netto fortjenestemargin
-34.59%
Driftsmargin
7.65%
Avkastning
-14.75%