Stocks-MNKS.L-Monks Investment Trust PLC

MNKS.L Monks Investment Trust PLC

976.53 15.97 (1.66%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/4/2023: Monks Investment Trust PLCs inntekter decreased per 128.09% og utgjorde -48.21M. Nettoinntekt increased per 89.11% til -67.84M. Netto aktiva decreased per 1.46% til 2.44B og EPS increased fra -2.65 til -0.30.
MNKS.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
98.57%
Netto fortjenestemargin
430.31%
Driftsmargin
98.35%
Avkastning
17.27%