Stocks-MRO.L-Melrose Industries

MRO.L Melrose Industries

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Melrose Industriess inntekter increased per 9.50% og utgjorde 7.54B. Nettoinntekt increased per 50.00% til -223.00M. Netto aktiva decreased per NaN til 7.17B og EPS decreased fra N/A til -0.07.
MRO.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
8.63%
Netto fortjenestemargin
-4.46%
Driftsmargin
0.63%
Avkastning
-3.28%