Stocks-MS-Morgan Stanley

MS Morgan Stanley

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Morgan Stanleys inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt decreased per 17.43% til 9.23B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 6.15 til 5.18.
MSs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
17.70%
Driftsmargin
12.14%
Avkastning
3.48%