Stocks-MSLH.L-Marshalls PLC

MSLH.L Marshalls PLC

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Marshalls PLCs inntekter increased per 22.08% og utgjorde 719.37M. Nettoinntekt decreased per 51.65% til 26.54M. Netto aktiva increased per 91.99% til 661.07M og EPS decreased fra 0.27 til 0.11.
MSLH.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
35.50%
Netto fortjenestemargin
6.07%
Driftsmargin
11.13%
Avkastning
7.99%