Stocks-MTCH-Match Group, Inc

MTCH Match Group, Inc

44.04 1.53 (3.60%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Match Group, Incs inntekter increased per 6.89% og utgjorde 3.19B. Nettoinntekt increased per 30.08% til 362.13M. Netto aktiva decreased per 110.15% til -358.88M og EPS increased fra 0.93 til 1.24.
MTCHs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
63.66%
Netto fortjenestemargin
19.30%
Driftsmargin
22.74%
Avkastning
19.02%