Stocks-NAVI-Navient Corp

NAVI Navient Corp

17.73 0.40 (2.31%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Navient Corps inntekter increased per 6.16% og utgjorde 3.67B. Nettoinntekt decreased per 10.04% til 645.00M. Netto aktiva increased per 14.15% til 2.98B og EPS increased fra 4.18 til 4.49.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning