Stocks-NEM-Newmont Mining Corp

NEM Newmont Mining Corp

33.66 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Newmont Mining Corps inntekter decreased per 2.26% og utgjorde 11.92B. Nettoinntekt decreased per 326.70% til -399.00M. Netto aktiva decreased per 10.65% til 19.53B og EPS decreased fra 1.46 til -0.54.
NEMs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
13.81%
Netto fortjenestemargin
14.55%
Driftsmargin
9.23%
Avkastning
5.37%