Stocks-NFLX-Netflix, Inc.

NFLX Netflix, Inc.

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Netflix, Inc.s inntekter increased per 6.67% og utgjorde 33.72B. Nettoinntekt increased per 20.39% til 5.41B. Netto aktiva decreased per 0.91% til 20.59B og EPS increased fra 9.95 til 12.03.
NFLXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
41.54%
Netto fortjenestemargin
13.56%
Driftsmargin
20.62%
Avkastning
11.94%