Stocks-NU-Nu Holdings Ltd.

NU Nu Holdings Ltd.

9.38 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Nu Holdings Ltd.s inntekter increased per 119.89% og utgjorde 3.73B. Nettoinntekt decreased per 120.54% til -364.63M. Netto aktiva increased per 10.09% til 4.89B og EPS decreased fra -0.05 til -0.08.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning